Czyszczenie oraz weryfikacja wtryskiwaczy benzynowych i gazowych

Szereg czynności wykonywanych podczas czyszczenia wtryskiwaczy benzynowych ma na celu ich dokładną diagnostykę, weryfikację oraz czyszczenie mające na celu doprowadenie ich do właściwego stopnia sprawności. Nierównomierna praca, ciężkie odpalanie, większe zużycie to wszystko może świadczyć o problemie związanym z usterką twojego wtryskiwacza.

TESTOWANIE ELEKTRONIKI
Każdy wtryskiwacz sprawdzany jest stan uzwojenia cewki pod kątem zwarć międzyzwojowych i przerw w uzwojeniu. Testy przeprowadzane są w stanie zimnym i ciepłym, w warunkach zbliżonych do normalnej pracy samochodu. W rezultacie z bardzo dużą dokładnością można zdiagnozować niesprawne wtryskiwacze i wykluczyć je z dalszej eksploatacji. Dzięki temu, nie są Państwo narażeni na dodatkowe koszta związane z nieefektywną próbą regeneracji oraz czyszczeniem zepsutego wtryskiwacza.

PRZED CZYSZCZENIEM WTRYSKIWACZY
Każdy wtryskiwacz przed czyszczeniem sprawdzany jest po kątem szczelności. Testowany jest także kształt, zasięg i atomizacja strumienia. Pozwala to na diagnozę ewentualnych nieprawidłowości związanych z wtryskiwaczami, jak również wstępną ocenę ich zabrudzenia.
Następnym etapem jest pomiar dawkowania paliwa przy różnych poziomach wypełniania oraz próba wydajności statycznej wszystkich wtryskiwaczy.

CZYSZCZENIE ZASADNICZE
W czyszczeniu wtryskiwaczy benzynowych wykorzystywane są specjalne myjki ultradźwiękowe o częstotliwości 20 – 50 kHz. Po każdym etapie mycia stosowane jest ciśnieniowe płukanie. Proces ten ma na celu pozbycia się rozbitych zanieczyszczeń oraz niezabrudzanie płynów czyszczących wykorzystywanych podczas dalszego mycia.
Po zakończonym procesie czyszczenia ultradźwiękami, wtryskiwacze poddawane są doczyszczaniu przy użyciu specjalistycznego płynu aplikowanego pod ciśnieniem.

PONOWNA DIAGNOZA
Następnym etapem jest ostateczna diagnoza i weryfikacja procesu czyszczenia wtryskiwaczy, gdzie ponownie testowana jest wydajność oraz rozpylenie.
Ostatecznym testem jest sprawdzenie dawkowania każdego wtrysku, które nie powinno odbiegać od wartości średniej o 3-4%. Uzyskane dane są porównywane z uzyskanymi przed procedurą czyszczenia. W przypadku uzyskania niezadowalających wyników proces mycia jest powtarzany.

W naszej firmie testujemy również wtryskiwacze LPG pod kątem sprawności elektronicznej jak i wydajnościowej. Posiadamy wysokiej klasy zaawansowany sprzęt do weryfikowania wtrysków LPG oraz kalibracji pracy wtryskiwaczy. Odpowiednio przystosowane stanowisko umożliwia nam dokładną ich kontrolę. Posiadamy wiele podzespołów oraz możliwość zamówienia potrzebnych części.